Priser for udlån af nodemateriale pr. 1.8.2012.

 

Styrelsen har på sit møde i oktober 2010 besluttet at justere priserne samt indføre et nyt prissystem for udlån fra DAOS’s nodearkiv. Fremover vil prisen både være afhængig af værkets længde og af antallet af forskellige stemmer. Priserne har været uændrede siden 1.2.2007.

Styrelsen har endvidere på sit møde i juni 2012 besluttet, at medlemsprisen for lån af kammermusiknoder kun gælder for medlemsorkestrene samt for personlige medlemmer af DAOS. Man kan altså ikke låne til medlemspris, blot fordi man er medlem af et DAOS-orkester.


Fra 1.8.2012 gælder derfor følgende priser:

 

Orkestermusik

Medlemsorkestre

Op til 9 stemmer :               korte værker:                               50 kr.

                                            lange værker:                       100 kr.

 

Over 9 stemmer :                korte værker:                       100 kr.

                                            lange værker:                       200 kr.

 

Grænsen mellem korte og lange værker går ved 10 min.

 

Ikke-medlemsorkestre (dvs. alle andre orkestre, enkeltpersoner, selvom de er personlige medlemmer af DAOS, alle udenlandske orkestre):

 

Ovennævnte priser forhøjes med 50% og der tillægges et ekspeditionsgebyr på 100 kr. (op til 5 orkesterværker).

 

Kammermusik

Medlemsorkestre og personlige medlemmer af DAOS (man kan ikke låne til nedsat pris, blot fordi man er medlem af et DAOS-orkester):
40 kr. pr. værk - intet ekspeditionsgebyr.

Ikke-medlemmer:

60 kr. pr. værk + ekspeditionsgebyr på 50 kr. (op til 5 kammermusikværker)

 

Salonmusik

Prisen er som for kammermusik .


Enkelte partiturer

Lommepartiturer : 50 kr.

Partiturer fra partitur-samlingen : 100 kr.

Partiturer, der tages ud af et sæt orkesterstemmer : samme pris som for hele sættet


Hertil kommer i alle tilfælde portoen ved forsendelsen.